Dugo Selo: Konstituirano osam od 14 mjesnih odbora

Piše: - 27.11.2019.

U protekla dva dana konstituirano je osam od 14 mjesnih odbora grada Dugog Sela. Tako je jučer za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kozinšćak, koje broji sedam članova, izabrana Karolina Mokos (lista koalicije stranaka HDZ-Bandić Milan 365-Stjepan Kožić), a za potpredsjednika Filip Kojundžija, također s iste kandidacijske liste.

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Lukarišće, koje broji također sedam članova, izabran je Predrag Birt, nositelj liste koalicije stranaka HDZ-Bandić Milan 365-Stjepan Kožić, a za potpredsjednicu Kristina Vukelić s iste liste.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Puhovo je Goran Nikolić također s liste koalicije stranaka HDZ-Bandić Milan 365- Stjepan Kožić, dok je za potpredsjednicu izabrana Kristina Jelečki s kandidacijske liste grupe birača.

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Prozorje, koje kao i vijeće mjesnog odbora Puhovo broji pet članova, izabrana je Marija Graberec s kandidacijske liste grupe birača, dok je za zamjenika izabran Zdravko Čižmek s iste liste.

Dan ranije konstituirana su vijeća mjesnih odbora Andrilovec, Leprovica Mala i Velika Ostrna.

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Andrilovec izabran je Krešo Krištof (lista koalicije stranaka HDZ-Bandić Milan 365-Stjepan Kožić), te za potpredsjednika Vjekoslav Rustambeg, također s iste kandidacijske liste.

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Leprovica izabran je Stjepan Štefinovec (kandidacijska lista grupe birača nositelja Stjepana Štefinovca), a za potpredsjednika Ivan Petolas, također s iste kandidacijske liste.

Predsjednik Vijeća mjesnog dobora Mala Ostrna je Stjepan Harambaša (lista koalicije stranaka HDZ-Bandić Milan 365-Stjepan Kožić), a potpredsjednik Tadija Stanušić, također s iste kandidacijske liste.

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Velika Ostrna izabran je Stjepan Bertek (lista koalicije stranaka HDZ-Bandić Milan 365-Stjepan Kožić), a za potpredsjednika Ivica Lokmić, također s iste kandidacijske liste.

Konstituirajuće sjednice danas će se održati za mjesne odbore Kopčevec, Dugo Selo – zapad i Dugo Selo – jug.

Podijelite

Current track

Title

Artist