DOBITNICI I GUBITNICI PRORAČUNA

Piše: - 13.12.2019.

Uz 10 amandmana Kluba HDZ-a i MB 365 Stranke rada i solidarnosti, šest amandmana kluba HNS-SDP te jedan amandman vijećnice Vedrane Dragičević Borovec, proračun je značajno promijenjen u odnosu na izvorni prijedlog.
Uvijek se kod amadmana pita tko su gubitnici, a tko dobitnici.

Kroz amandmane vladajuće većine dobitnici su Ostrna sa ukupno 3,2 milijuna kuna, vatrogasci s 2.5 milijuna kuna, te dvije župe svaka sa po 350 tisuća kuna i novi programi uređenja nogostupa. Gubitnici su razni programi kulture i informiranja / sa stavke informiranja građana skinuto svih 400 tisuća kuna/ te održavanje javnih i zelenih površina, a bez i jedne kune ostali su planirani skate park, uređenje prizemlja zgrade gradske uprave i uređenje zelene i javne površine u Osječkoj.
Kroz amandmane Kluba HNS – SDP dobitnici su NK Dugo Selo, Dječji vrtić i Glazbena škola, a gubitnici Kulturni centar za posjetitelje i obilaznica kroz poduzetničku zonu Puhovec

Pokušali smo, koliko god to bilo teško, napraviti malu rekapitulaciju predloženih amandmana, pa su moguće i minimalne pogreške, jer je bilo teško pratiti sve stavke i sve brojke.

Amandmani većinskog Kluba vijećnika HDZ-BM 365 vrijedni su oko 6,5 mil.kuna.  Prvim amdmanom 130 tisuća kuna planirano je za obnovu stare škole u Ostrni, a smanjena su sredstva za održavanje javnih i zelenih površina za 100 tisuća kuna, rashodi za usluge malih komunalnih akcija za 20 tisuća kuna i uređenje prostora ispred POU za 10 tisuća kuna.
Drugim amandmanom u proračun je uvršten projekt izgradnje garaže DVD Ostrna vrijedan 1.950.000 kuna, a sredstva su skinuta sa stavke administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja gradskog vijeća i gradonačelnika 100 tisuća kuna, rashoda za usluge 300 tisuća kuna, nespomenutih rashoda 20 tisuća kuna, informiranja građana 400 tisuća kuna ( ostali bez i jedne kune), nespomenutih rashoda poslovanja 100 tisuća kuna ( sve iz djelokruga gradskog vijeća i gradonačelnika), zatim 200 tisuća kuna iz rahoda za usluge, 250 tisuća kuna iz tekućih donacija, 20 tisuća kuna za Etno selo Velika Ostrna iz stavaka UO za gospodarstvo i financije; 20 tisuća kuna nespomenutih rashoda poslovanja, 400 tisuća kuna od kapitalnog projekta Zelene javne površine u Osječkoj koji je ostao bez i jedne kune, 50 tisuća kuna rashoda za Veterinarsku ulicu ( ostalo 0 kuna), 50 tisuća kuna za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata i 40 tisuća kuna rashoda za usluge iz UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.
Nova aktivnost je uređenje crkve Sv. Križa u Lukurašću s 350 tisuća kuna i Pastrolanog centra u Dugom Selu s istim iznosom. Pri tome su smanjena sredstva za uređenje prostora u prizemlju zgrade gradske uprave za 50 tisuća kuna, za 300 tisuća kuna smanjena je stavka Izgradnje Ulice Dragutina Domjanića. Odjelu za društvene djelatnosti smanjena su sredstva po programima za tekuće donacije u iznosu od 250 tisuća kuna, te 100 tisuća kuna za e-upise u dječji vrtić.
Gradskom vijeću,usvojenim amandmanom, osigurano je 205 tisuća kuna za pokroviteljstva i sponzorstva. Sredstva su skinuta sa stavke administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja gradonačelnika i gradskog vijeća 50 tisuća kuna, 15 tisuća kuna s iste stavke odjela za prostorno uređenje, 40 tisuća kuna rashoda za informatičku opremu i 100 tisuća kuna sa stavke skate parka koji je ostao bez i jedne kune.                                                                                                                                                                     Amandmanom 6. osigurano je 400 tisuća kuna za nogostup u Kopčevečkoj ulici a stavka je u cijelosti skinuta s održavanja nerazvrstanih cesta.
Za 600 tisuća kuna povećana su sredstva za rad Vatrogasne zajednice koja će tako raspolagati s 1.460 tisuća kuna. Bez 30 tisuća kuna ostalo je DVD Prozorje za dogradnju i uređenje prostora, za 30 tisuća kuna smanjena su sredstva za uređenje doma u Leprovici, 50 tisuća kuna smanjena su sredstva za kulturnu i izložbenu djelatnost, 200 tisuća kuna za ostale potrebe u kulturi, 50 tisuća kuna za uređenje Turističkog ureda u Maloj galeriji (ostalo 0 kuna), 130 tisuća za redovno korištenje i održavanje zgrade Gradske knjižnice i 70 tisuća kuna za održavanje zgrade Pučkog otvorenog učilišta.
Osmim amandmanom osigurano je 390 tisuća kuna za uređenje nogostupa u Ulici Bože Huzanića, zbog čega su smanjena sredstva za radionice projekta Radost življenja POU za 30 tisuća kuna, energetska obnova zgrade POU za 70 tisuća kuna, energetska obnova zgrade Glazbene škole za 150 tisuća kuna, kazališni programi POU za 20 tisuća kuna, rashodi za skate park od 5 tisuća kuna, rashodi za prigodno uređenje grada za 90 tisuća kuna i uređenje prostora u prizemlju zgrade gradske uprave 25 tisuća kuna ( ostalo na 0 kuna).
Devetim amandmanom 1.250.000 kuna predviđeno je za nogostup u Velikoj i Maloj Ostrni, zbog čega je za 200 tisuća kuna smanjen program održavanja nerazvrstanih cesta, za 200 tisuća kuna program održavanja javnih, zelenih površina, sa dvije različite stavke ukupno 550 tisuća kuna za projekt uređenja prostora ispred POU ( ostalo 0 kuna), uređenje glazbene škole za 150 tisuća kuna, održavanje javne rasvjete za 100 tisuća kuna i održavanje čistoće na javnim površinama za 50 tisuća kuna.
I konačno destim amandmanom sa 443 tisuće kuna u proračun je uvršten projekt nogostupa ulice Ivice Lovretića a sredstva su skinuta sa uređenja prostora u prizemlju zgrade gradske uprave.

Višemilijunske amandmane predložio je i Klub vijećnika HNS-a i SDP-a koje je gradonačelnik prihvatio. Radi se 100 tisuća kuna za povećanje prihoda Dječjeg vrtića skinutih sa stavke pomoći iz drugih proračunam i 850 tisuća kuna za izgradnju solarne elektrane DV-a Dugo Selo zbog čega je za 100 tisuća kuna smanjen projekt izgradnje obilaznice kroz poduzetničku zonu, 35 tisuća kuna tekuće investicijsko održavanje, 190 tisuća kuna smanjen je projekt izgradnje biciklističke staze u ulici Dragutina Domjanića, 40 tisuća kuna smanjena je stavka projekta obnove Glazbene škole, 45 tisuća projekt Kulturno informativnog centra za posjetitelje, 100 tisuća kuna iz pomoći drugih proračuna i 340 tisuća kuna iz pomoći EU fondova.
HNS i SDP 200 tisuća kuna predložili su za skate park i to iz sredstava obnove objekta Glazbene škole. Naknadno je, nakon usmenog amandmana Vedrane Dragičević Borovec taj iznos prenamijenjen za sportsku dvoranu Dječjeg vrtića, pa je skate park ipak ostao bez i jedne kune.
Trećim amandmanom za 3.782.148 kuna povećana su sredstva za projekt energetske obnove Glazbene škole, a sredstva su osigurana kroz Kulturni centar za posjetitelje 1 milijun kuna, nathodnika Puhovo 1,2 milijuna kuna obilaznicu kroz poduzetničku zonu 1,58 milijun kuna i 1,9 milijuna s kulturnog centra za posjetitelje.
S dva amandmana za Pomoćno igralište NK Dugo Selo predložili su 1,92 milijuna kuna i to iz sredstava obilaznice kroz poduzetničku zonu 600 tisuća kuna i 520 tisuća od kulturnog centra za posjetitelje, 300 tisuća od pomoći drugih proračuna i 500 tisuća iz kulturno informativnog centra za posjetitelje.
Za uređenje doma DVD-a Andrilovec predloženo je 205 tisuća kuna i to 140 tisuća kuna sa stavke gospodarenja otpadom i 65 tisuća uređenja i unaprijeđenja stanovanja.

Svojim amandmanom gradonačelnik je 300.000 kuna s koliko se povećavaju prihodi od prodaje materijalne imovine-privrednih bogatstva, usmjerio za rekonstrukciju objekta Glazbene škole, jednako tako tehničkim amandmanom utvrđena su sredstva i način rashoda 14 mjesnih odbora.

Podijelite

NASTAVI ČITATI OBJAVE

Current track

Title

Artist