INFORMACIJE ZA OŠTEĆENIKE U SEKTORU ZA GRAĐENJE

Piše: - 07.04.2020.

Iz Grada Zagreba pozivaju sugrađane čija je imovina oštećena u potresu da se nakon preliminarne procjene oštećenja građevina za sva dodatna pitanja obrate Sektoru za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, Ulica grada Vukovara 58b, I.kat, soba 106 ,

TEL: 01/6100-921; 01/ 6100-709 , e-mail: obnovazgrada@zagreb.hr

Svi oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta mogu prijaviti štetu na imovini.

Obrazac PN se može preuzeti na www.zagreb.hr  ili u pisarnicama Gradske uprave.

Prijava štete na imovini se obavlja radi upisa u registar šteta kako bi se nakon prijave štete moglo pristupiti procjeni temeljem koje bi se realno procijenila vrijednost imovine na kojoj je nastala šteta i procijenila štete koja se dogodila toj imovini, a temeljem čega bi se utvrdio iznos pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Sve potrebne informacije oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti na besplatni broj telefona 0800 88 03 i na email: prijavastetepotres@zagreb.hr

 

 

 

 

Svi oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta mogu prijaviti štetu na imovinu.

 

 

Sve informacije kao i link za prijavu štete dostupni su na web stranici Grada Zagreba.

 

 

Podijelite

Current track

Title

Artist