SMANJUJU SI NAKNADE ZA 10%

Piše: - 26.04.2020.

Za 10 % predlaže se smanjenje naknada za rad članovim gradskog vijeća, članovima odbora, potpredsjednicima i predsjedniku vijeća te naknada gradonačelniku, obzirom da gradonačelnik tu funkciju obavlja volonterski i to u svibnju, lipnju i srpnju. Prijedlog za smanjenje naknada uputio je zajednički klub vijećnika HDZ-a i Stranke rada i solidarnosti MB365 a o njemu će se prvo izjasniti odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća na elektronskoj sjednici zakazanoj za ponedjeljak 27.travnja.
U obrazloženju predlagači ističu da je kriterij od 10 posto predložen jer je i gradonačelnik u svojoj odluci smanjio plaće gradskih službenika i namještenika također za 10 posto.
Također se navodi i visini naknada iz koje je vidljivo da članovi odbora gradskog vijeća odnosno gradonačelnika imaju pravo na naknadu od 300 kuna po sjednici, članovi gradskog vijeća 500 kuna po sjednici, svaki od dva potpredsjednika imaju mjesečnu naknadu od 3.500 kuna, a predsjednik vijeća 4.500,00 kuna mjesečno, sve u neto iznosima. Ukoliko se prijedlog prihvati u iduća tri mjeseca sve o e naknade bile bi za 10 % niže. Naknada vijećnicima i dužnosnicima GV utvrđena je još 2010 godine. Kad je u pitanju naknada gradonačelnika koji s gradom nije zasnovao radni odnos, iz odluke usvojene na gradskog vijeću 2017. vidljivo je tek da ona iznosi 50 posto umnoška koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika koji obavlja dužnost profesionalno i osnovice na obračun plaće, no stvarni iznos nije iskazan.

Podijelite

NASTAVI ČITATI OBJAVE

Current track

Title

Artist