ODGOVOR MINISTARSTVA

Piše: - 20.09.2019.

Burnu reakciju na 20. sjednici GV izazvala je informacija da će na pdlagalište u Andrilovcu stizati mješoviti otpad iz Zeline. Još za vrijeme aktualnog sata upitili smo upit nadležnom ministarstvu. Odgovor je stigao danas u 18.40 a korespodenciju mailom donosimo u cijelosti uz napomenu da nije odgovoreno na pitanj o principu blizine kod preusmjeravanja otpada. / Zelina bliže Vrbovcu nego Dugom Selu i Vrbovec bliže Dugom Selu nego Mraclin/.

Poštovani g. Zimonja,
Zahvaljujemo na upitu i u nastavku dostavljamo odgovor.

Republika Hrvatska ima obaveze koje se odnose na odlagališta otpada, a koje su određene u pristupnom ugovoru Europskoj Uniji i prenesene su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Odlaganje otpada i uvjeti koje moraju ispuniti odlagališta otpada u državama članicama su definirani u EU Direktivi o odlagalištima otpada. S obzirom da je Republika Hrvatska pristupila EU 2013. godine bilo je potrebno propisane uvjete iz navedene Direktive o odlagalištima otpada prilagoditi postojećem stanju odlagališta otpada u RH. Zbog toga su u Pristupnom ugovoru RH u EU određene prijelazne mjere, odnosno novi rokovi za postizanje usklađenosti s Direktivom o odlagalištima otpada.

Tako se RH obvezala smanjiti količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta, zatim da sva odlagališta otpada do 31. prosinca 2018. godine moraju ispunjavati uvjete iz Direktive te smanjiti količinu otpada koja se odlaže na odlagališta.

Dakle, usklađenje odlagališta ili zatvaranje odlagališta otpada koje nije usklađeno s propisima je obveza od 2013. godine, s kojom su bile upoznate sve jedinice lokalne samouprave.

S obzirom da u navedenom roku odlagališta otpada u RH nisu bila usklađena s EU direktivom, donesena je Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta s ciljem usklađenja svih odlagališta otpada u RH s propisanim uvjetima u definiranom roku i zatvaranje odlagališta koja ne mogu biti usklađena s propisanim uvjetima.

U dokumentu Dinamika zatvaranja odlagališta https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/strategije-planovi-i-programi-1274/1274 detaljno su opisani kriteriji zbog čega je koje odlagalište određeno za zatvaranje ili za nastavak rada, kao i na koje odlagalište se preusmjerava otpad s pojedinog zatvorenog odlagališta. Kilometrima najbliže odlagalište ne mora značiti da ispunjava sve potrebne kriterije za prihvat otpada kroz potrebno razdoblje.

Što se tiče inspekcije, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom su propisane obaveze jedinicama lokalne samouprave i osobama koje upravljaju odlagalištima i kazne za nepoštivanje propisanih obaveza. Inspekcija zaštite okoliša koja je prema istom Zakonu nadležna nadzirati njegovu provedbu upravo to i čini i postupa sukladno Zakonu.

Sve primjedbe koje su zaprimljene tijekom pripreme dokumenta Dinamike zatvaranja odlagališta u RH su razmotrene.

Lijep pozdrav,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
Radnička cesta 80/22
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 3717 103
+385 (0)1 3717 914
e-mail: press@mzoe.hr
https://mzoe.gov.hr
Razmislite o ispisu ove elektronske pošte, čuvajte prirodu

Šalje: zimonja@radio-martin.hr
Poslano: petak, 20. rujna 09:18
Predmet: FW: UPIT ZA MINISTRA
Prima: Press

Još jednom podsjećamo na jučerašnji upit i molimo očitovanje jer se radi o hitnoj situaciji, a pravodobna informacija može biti ključna za reakcije na terenu.

From: zimonja@radio-martin.hr <zimonja@radio-martin.hr>
Sent: Thursday, September 19, 2019 2:04 PM
To: ‘ministar@mzoe.hr’ <ministar@mzoe.hr>
Cc: ‘press@mzoe.hr’ <press@mzoe.hr> Subject: UPIT ZA MINISTRA

ZABAVNI RADIO- RADIO MARTIN

GOSP. MINISTAR TOMISLAV ĆORIĆ
MINISTARTSVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Svojom odlukom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je odluku da grad Sv Ivan Zelina mješani komunalni otpad odlaže na odlagalištu grada Dugog Sela u Andrilovcu. Na današnjoj sjednici GV grada Dugog Sela, vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o protivljenju takvim namjerama. Obrazlažu to činjenicom da je Zelini bliže odlagalište u Vrbovcu, da dugoselsko ima male kapacitete, koji će sada biti brzo iskorišteni, a nakon toga će Dugo Selo morati odlagati ( i plaćati odlaganje) u Mraclinu, iako je Vrbovec bliže, od Mraclina.
Ovaj tjedan izvršen je inspekcijski nalaz odlagališta u Andrilovcu i u gradu Sv. Ivan Zelina, te naložili, uz prijetnju sankcija, da se otpad iz Zeline po hitnom postupku počne dovoziti u Andrilovec, pod prijetnjom visokih sankcija za rukovodeće osobe DKPC i grada. Rok je, čini mi se, tri dana, odosno od ponedjeljka.
Ogorčeni su i mještani Andrilovca (rekao njihov vijećnik na sjednici GV), koji tvrde da je njihov komunalni standard godinama bio zanemarivan , a sada bi još trebali primati otpad i iz drugih jedinica lokalne uprave, što bi moglo izazvati burne reakcije.
Pitanja,
zašto se ne poštuje princip blizine, pri određivanju tko će gdje odlagati?zašto se inspekciji, pod prijetnjom visokih sankcija, vežu ruke lokalnoj samoupravi i dovodi pred gotov čin?Zašto nisu prihvaćeni argumenti lokalne zajednice koji su upućeni u vrijeme e – savjetovanja, čak što više na njih nije nikada odgovoreno?

Ukoliko je moguće odgovore bi rado snimili bar telefonom, jer smo radijski medij.

Glavni urednik
Zabavnog radija- radio Martina
Borivoj Zimonja

Podijelite

NASTAVI ČITATI OBJAVE

SLJEDEĆA OBJAVA

PROSLAVA DVD OSTRNA


Thumbnail
Current track

Title

Artist