Državni zavod za statistiku objavio je prve rezultate popisa stanovništva 2021 godine!

Prema stanju na dan 31. kolovoza u Hrvatskoj je bilo ukupno  3 888 529 stanovnika, 1 438 423 kućanstva i 2 350 444 stambene jedinice.

Broj stanovnika smanjio se u odnosu na 2011. godinu za 396 360 odnosno za 9,25 posto, smanjio se i broj kućanstava za 80 516,  no povećao se broj stambenih jedinica za 103 534.
Najmanji pad stanovništva je u Gradu Zagrebu 20 073 što iznosi 2,54 %.
Najveći pad broja stanovništva ima Vukovarsko – srijemska županija  – 35 083 tisuća, zatim Sisačko – moslavačka – 31 890 i Brodsko – posavska – 27 790.

Prirodni prirast s podacima objavljeni za 2021 godinu je u minusu od 164 641 ,  a migracijski saldo od 2011 do 2020 je u minusu – 111 922 stanovnika. Moguće su i promjene jer slijedi detaljna obrada podataka.

Podijelite

Current track

Title

Artist