Stožer civilne zaštite Grada Dugog Sela: Upute za postupanje u slučaju potresa

Piše: - 12.01.2021.

Zbog brojnih upita o ponašanju u slučaju potresa Stožer civilne zaštite Grada Dugog Sela ovim putem informira javnost o načelnim uputama koje su rađene temeljem iskustava drugih jedinica lokalne samouprave, posebice Grada Zagreba s obzirom na nedavna iskustva.

“Potres je iznenadna pojava koja se ne može planirati i na vrijeme poduzimati adekvatne mjere. Stoga zahtjeva umješnost u poduzimanju mjera nakon njegove pojave i značajnu prethodnu obuku i pripreme”, poručuje načelnik Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela Nikola Tominac.

U nastavku objavljujemo Upute za postupanje u slučaju potresa.

GRAD DUGO SELO

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Upute za postupanje u slučaju potresa

Općenito o potresima

Do potresa dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča u unutrašnjosti Zemlje, a posljedica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Potres opisujemo dvjema različitim mjerama: magnitudom i intenzitetom potresa. Magnituda potresa je egzaktna mjera energije koja je oslobođena prilikom potresa, mjeri se seizmografima, a izražava se stupnjevima Richtera. Intenzitet potresa opisuje posljedice koje je potres proizveo na Zemljinoj površini, a iskazuje se s pomoću „tradicionalne“ Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice ili novije Europske makroseizmičke ljestvice (EMS). Obje ljestvice sadržavaju 12 stupnjeva, a opisuju razornost i posljedice potresa na Zemljinoj površini. Najučinkovitija preventivna mjera zaštite jest protupotresna gradnja građevina projektirana sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u odnosu na potresnu zonu u kojoj se objekt nalazi.

Opće činjenice o potresu:

potres ne ubija, ubijaju građevine i dijelovi građevina;
poznato je da se potres može dogoditi te da se može predvidjeti njegova jačina, ali ne i vrijeme njegova zbivanja;
najbolja preventiva je dobro planiranje, projektiranje i gradnja prema načelima protupotresnoga graditeljstva;
potrebno je stalno educiranje stanovništva i osposobljavanje operativnih snaga.
Ponašanje u slučaju potresa

Prije potresa

U slučaju sumnje u statičku ispravnost objekta pozvati stručnjaka koji će pregledati objekt i dati prijedlog sanacije objekta i uklanjanje nedostataka koji mogu utjecati na stabilnost objekta u slučaju potresa.
Saznaj što više o potresu i što ti je činiti ako do njega dođe.
Vježbajte za slučaj potresa.
Popravite neispravne električne instalacije, plinske i vodovodne cijevi.
Označite glavnu sklopku za struju te glavni ventil za plin i vodu, a kratkom uputom opišite postupak njihova zatvaranja!
Držite velike i teške predmete na nižim policama. Dobro pričvrstite visoke, plitke ormare te police, ogledala i okvire slika na zidove, osobito ako mogu padom blokirati ulazna vrata.
Onemogućite gibanje pokretnih dijelova namještaja na kotačićima (TV i kompjutorski stolići i slično) i tehničke opreme (termoakumulacijske peći, klima uređaji i slično).
Boce, staklo, porculan i druge lako lomljive predmete držite u niskim zatvorenim ormarićima. Brave će spriječiti ispadanje sadržaja iz ormara.
Pronađite “sigurna“ mjesta u svakoj prostoriji, npr. čvrsti stol ili nosivi zid koji će vam poslužiti kao zaklon od potresa.
Neka Vam nadohvat ruke budu spremna osnovna sredstva za samopomoć i neophodna količina vode i hrane.

Za vrijeme potresa

Ostanite unutar građevine, sagnite se i pokrijte. Najbolje je skloniti se ispod stola, stati u kut ili uz nosive zidove. Pokrijte glavu i vrat rukama.
Maknite se od polica ili od sličnih objekata što mogu pasti. Ne trčite na izlazna vrata.
Sačuvajte prisebnost duha i ne paničarite jer je panika pogubna.
Odmaknite se što dalje od staklenih površina i pregradnih zidova.
Ne upotrebljavajte šibice i otvorenu vatru.

Nakon potresa

Kad prestane prvi potres, napustite prostorije na najpogodniji način i uzmite sa sobom najvažnije pripremljene stvari.
Nikako ne napuštajte građevinu dizalom, upotrebljavajte stepenice (zbog velike mogućnosti od kvara instalacija, rušenja dizala, nestanka struje i sl.).
Isključite električnu struju na glavnoj sklopci te zatvorite plin i vodu na glavnome ventilu.
Ne zaboravite na humanost i nesebičnost, pomozite stradalima, pružite im prvu pomoć u okviru svog znanja ali ne pomičite teško povrijeđene.
Pijte samo zapakiranu vodu i onu što stigne kao pomoć.
Postupajte prema uputama sredstava javnog priopćavanja.
Ako ste ostali pod ruševinama budite mirni i zovite u pomoć tako da lupate čvrstim predmetom o instalacijske cijevi (vodovodnim i od centralnog grijanja). Ako je moguće, mobilnim telefonom javite bližnjima svoj položaj i ozljede, ako ih ima. Oni će dalje obavijestiti nadležne službe. Čuvajte bateriju i obavljajte samo najnužnije razgovore.
Čuvajte snagu!

Postupci koji prethode evakuaciji

ostanite mirni i ne širite paniku;
provjerite jeste li ozlijeđeni, ako možete, pružite si prvu pomoć;
provjerite da li su iz objekta izašli svi ukućani i popišite one za koje znate da su ostali u objektu. Taj podatak čete dati spasilačkim timovima i nadležnim službama
do dolaska spasilačkih timova pomozite ozlijeđenima u svojoj okolini;
ukoliko nije potrebno, ne pokušavajte pomicati teško ozlijeđene osobe;
ukoliko morate pomicati osobu bez svijesti, najprije joj imobilizirajte vrat, leđa i ozlijeđene udove;
očekujte naknadne potrese koji mogu biti dovoljne snage da uzrokuju dodatnu štetu pa je potrebno izbjegavati jako oštećene građevine;
ne koristite dizala makar bila u funkciji;
provjerite je li došlo do oštećenja plinovoda, vodovoda i kanalizacije te električnih instalacija;
otvorite prozore i vrata ako osjetite miris plina;
ako osjetite miris plina, ne pokušavajte uključiti struju ili neki električni i elektronski uređaj;
ne uključujte plin samostalno, prepustite to ovlaštenim osobama;
odmah ugasite požar u vašem domu ili susjedstvu, ne čekajte vatrogasce;
ukoliko se nalazite na otvorenome, uputite se prema površinama što su udaljene od građevina ili drugih objekata kojima prijeti urušavanje;
izbjegavajte oštećene građevine, reklamne panoe, dalekovode i slične strukture koje Vas mogu ozlijediti;
ukoliko napuštate građevinu, uputite se na mjesto koje ste dogovorili s Vašim voditeljem;
telefonom se koristite samo u krajnjoj nuždi, oslobodite ceste vozilima hitnih službi;
slušajte vijesti samo iz provjerenih izvora, npr. nacionalne televizije i radija te obavijesti lokalne vlasti;
ne vjerujte glasinama, ne širite neprovjerene informacije;
ukoliko trebate hitnu pomoć, obavijestite spasitelje o svojoj lokaciji i zdravstvenome stanju;
u slučaju velikih katastrofa, spasioci neće biti u mogućnosti svima pružiti prvu pomoć;
ako se od Vas traži te ako ste sposobni priključite se spasiocima, uvijek slušajte upute ovlaštenih osoba.
Ako ste osoba u starijoj životnoj dobi te ako imate kronične bolesti ili ste osoba s kakvim smetnjama

kontaktirajte osobe s kojima ste se unaprijed dogovorili da će Vam doći pomoći,
izbjegavajte samostalno kretanje,
izbjegavajte davanje osobnih podataka nepoznatim osobama.
Ako imate smetnje kretanja

izbjegavajte samostalno kretanje zbog velike količine otpada na putovima,
ne koristite dizala niti ostale fiksne elektronske naprave za kretanje.
Ako imate smetnje sluha ili govora

pošaljite SMS na broj 112, objasnite im svoju situaciju te ih informirajte o lokaciji i ozljedama te zatražite pomoć,
komunicirajte uz pomoć svjetiljke, ne koristite svijeću.
Ako imate smetnje vida

pošaljite SMS na broj 112, objasnite im svoju situaciju te ih informirajte o lokaciji i ozljedama te zatražite pomoć,
izbjegavajte samostalno kretanje zbog velike količine otpada na putovima, putovi koje vi poznajete možda više ne postoje.
Sadržaj kompleta za preživljavanje u slučaju katastrofe

Komplet za preživljavanje u slučaju katastrofe treba sadržavati osnovne osobne dokumente i niže navedene predmete te treba biti manjih dimenzija, od vodootpornog materijala. Valja ga držati na sigurnom i lako dostupnom mjestu:

važni telefonski brojevi,
komplet za prvu pomoć,
svjetiljka s rezervnim baterijama,
radioaparat s rezervnim baterijama,
popis lijekova za kronične bolesnike,
rezervne naočale ili leće,
voda u boci (2 l dnevno po osobi),
konzervirana i nekvarljiva hrana, otvarač za konzerve,
hrana i slatkiši s dužim rokom trajanja,
lijekovi (za kronične bolesnike),
kopije svih važnih dokumenata, osobne iskaznice i police osiguranja,
mobilni telefon i punjač,
rezervni ključevi od kuće i automobila,
potrepštine za osobnu higijenu,
olovka i blok papira,
džepni nožić i zviždaljka,
šibice ili upaljač te
čvrste cipele i rezervnu odjeću.
Sa sobom možete ponijeti:

dječju hranu,
lijekove,
pokrivače i rezervnu odjeću,
dječje igračke,
novac (gotovina) te
kućne ljubimce, ako se neće dovesti u opasnost.

Dodatne napomene vezano za obiteljski plan u slučaju katastrofe

Izradite vlastiti plan za slučaj katastrofe. Porazgovarajte s ukućanima i dogovorite se kako ćete i preko koga ćete doći u kontakt jedan s drugim, kamo ćete ići i što ćete učiniti u slučaju katastrofe.
Kako biste kvalitetno izradili obiteljski plan za slučaj katastrofe, prethodno se informirajte kod svojih poslodavaca, u školi te kod ostalih institucija koje pohađaju vaša djeca, kako je te na koji je način organizirana evakuacija u slučaju katastrofe.
Mjesto okupljanja mora biti dobro poznato svim članovima obitelji i mora ulijevati dovoljno sigurnosti svim članovima obitelji.
Držite svoj obiteljski plan na vidnome i dostupnome mjestu i pridržavajte ga se u slučaju potrebe.
U obiteljskome planu jasno definirajte mjesta na kojima ćete se naći s članovima obitelji i to naročito u slučaju:
– potrebe hitne evakuacije iz građevine u kojoj stanujete; što u ovome slučaju može biti neugrožena površina, npr. obližnji park, livada, igralište, i sl.,

– potrebne evakuacije iz škole, tvrtke u kojoj ste zaposleni ili ustanove u kojoj se zateknete; pritom vodite računa da je obveza spomenutih ustanova organizirati i provesti evakuaciju osoba iz ugroženih građevina,

– potrebe hitne evakuacije iz susjedstva u kojem se zateknete; npr. kod rodbine, prijatelja ili osoba od povjerenja u drugome gradu ili neugroženome dijelu grada i sl.,

– potrebne organizirane evakuacije iz grada u kojem živite ili se zateknete; organizaciju evakuacije jedinica lokalne samouprave planiraju i provode odgovorne osobe jedinica lokalne samouprave.

Važniji telefonski brojevi:

Hitne službe 112;

Policija 192;

Vatrogasci 193;

Hitna pomoć 194.

Podijelite

NASTAVI ČITATI OBJAVE

Current track

Title

Artist