Županija daje 2,9 milijuna kuna za programe u kulturi

Piše: - 10.02.2021.

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu za što je u Proračunu predviđeno 2.940.500,00 kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 12. ožujka 2021. godine.

Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, amaterizam u kulturi, zaštitu kulturnih dobara te za manifestacije u kulturi.

„Žitelji Zagrebačke županije ponosni su čuvari tradicije i kulture svog kraja o čemu najbolje svjedoči činjenica da je upravo županijska Zajednica kulturno-umjetničkih udruga, s gotovo dvjestotinjak članica u kojima djeluje 15 tisuća ljudi, najveća zajednica te vrste u Hrvatskoj“, rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dodavši da se i ove godine očekuje velik interes za ovaj Javni poziv.

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine te gradovi i općine s područja Zagrebačke županije.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina:

1. elektronički, putem sustava e-Prijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr. Pritom je podnositelj prijave putem sustava e-Prijave obavezan poslati i original prijavnog obrasca, potpisanog i ovjerenog, putem preporučene pošte u roku za podnošenje prijava na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb s naznakom: „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2021. godinu.“

2. preporučenom poštom, na način da popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom pošalje na gore navedenu adresu, najkasnije do 12. ožujka 2021. godine.

Tekst javnog poziva i upute za prijavitelje nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije pod rubrikom Natječaji/Javni pozivi, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-417 i 01/6009-423.

Podijelite

NASTAVI ČITATI OBJAVE

Current track

Title

Artist