GRADONAČELNIK PIŠE GRAĐANIMA

Piše: - 24.06.2020.

Poštovani građani Dugog Sela, piše u svom obraćanju sugrađanima gradonačelnik Nenad Panian u priopćenju u kojem se pita vrijede li za Dugo Selo neka druga pravila nego za druge gradove i općine.

Poštovani građani Grada Dugog Sela,

Potaknut događajima sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela i dobivenim Odlukama Ministarstva uprave prema kojima su ukinute dvije Odluke gradonačelnika o obustavi općih akata dajem očitovanje kako slijedi vodeći se isključivo strukom i dosadašnjom sudskom praksom Visokog upravnog suda kao najvišeg suda koji ureduje predmetnu materiju:

1. Najvažnija Odluka o obustavi Odluke Gradskog vijeća o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima Grada Dugog Sela radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti coViD-1g nije potvrđena niti ukinuta od strane nadležnih ministarstava koja odlučuju, ovisno o svakoj pojedinoj mjeri, u svom djelokrugu o zakonitosti svakog pojedinog članka. Podsjećam građane Grada Dugog Sela da sam kao gradonačelnik, poput drugih kolega gradonačelnika, donio čitav set mjera pomoći građanima i poduzetnicima koje su javno objavljene kao i da sam proveo mjere štednje na razini gradske uprave, ustanova i trgovačkih društava uz projeciranu uštedu od oko 2 milijuna kuna do kraja ove godine čime sam pokazao jasnu namjeru solidariziranja sa aktualnom situacijom koja nas je sve zadesila. Nažalost, u dijelu gradskih ustanova i trgovačkih društava još uvijek nisu provedene mjere štednje čime je poslana loša poruka svim građanima Grada Dugog Sela.
2. Nesporno je da sam kao gradonačelnik imao pravo, sukladno članku 42. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi obustaviti od primjene opće akte za koje i dalje, iz mnogobrojnih razloga koji su navedeni u obustavama, smatram da su nezakoniti. Nažalost, resorni pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladen šestan netočno je izvijestio vijećnike Gradskog vijeća kao i javnost da na to nisam imao pravo a sve iz njemu poznatih razloga. Također, netočno je izneseno da je pravni put po pitanju obustave akata iscrpljen što je apsolutno netočno jer sukladno Zakonu o upravnim sporovima moguće je pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti općeg akta kao i postupka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. Nažalost, uz lošu pravnu podršku onih koji bi mije trebali davati kao svojem nadređenom ostala je “u zraku” utvrđena kriva činjenica da je gradonačelnik izgubio u postupku obustave akata i da je to kraj pravnog puta.
3. Koliko su predmetne obustave primjer loše prakse na štetu Grada Dugog Sela, a koja vlada u Republici Hrvatskoj zorno pokazuje primjer dvije presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojima se ureduje upravo problematika pravnih osnova zbog kojih sam i obustavio od primjene opće akte. To su definicija što je to opći akt a drugo je zabrana retroaktivnosti. U Presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Poslovni broj Usoz-90/17-7 od 30. siječnja 2018. godine (a koja je iznad bilo kakvog mišljenja ili odluke bilo kojeg ministarstva) ocjenjivana je zakonitost dva opća pravna akta – Odluke o mjerilima za određivanje plaća, naknada i ostalih materijalnih primanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika dok je u drugoj Presudi, Poslovni broj Usoz-88/17-9 ocjenjivana zakonitost općeg akta Odluke o mjerilima za određivanje plaća i ostalih materijalnih primanja službenika i namještenika te je NESPORNO UTVRĐENO DA SE RADI O OPĆIM AKTIMA ČIJA SE ZAKONITOST UTVRĐUJE U POSTUPKU OCJENE ZAKONITOSTI OPĆEG AKTA. Pritom, je interesantno da se u konkretne dvije presude radi o konzumaciji akata u prvom slučaju prema dva dužnosnika (općinski načelnik i zamjenik) dok se u drugom slučaju radi o konzumaciji akta prema tri službenika općinske uprave. S DRUGE STRANE MOJA OBUSTAVA AKTA KOJOM JE GRADSKO

VIJEĆE RETROAKTIVNO SEBI UMANJILO NAKNADE PO SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA A PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA TRI MJESECA SVOJU FIKSNU NAKNADU OD 4.500,00 KUNA NETO, BILO SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA ILI NE, JE OCJENJENO DA NIJE OPĆI AKT IAKO SE OVDJE RADI O ODLUCI KOJA SE
PRIMJENJUJE NA 17 VIJEĆNIKA. Također, obje navedene Presude nepobitno utvrđuje da je retroaktivnost zabranjena a što je bio i razlog obustave predmetnih akata.

Stoga, posve je jasno da je u datim okolnostima uz nemoguće uvjete rada i komunikacije sa Gradskim vijećem i neprofesionalne podrške pojedinih službenika gradske uprave bilo nužno preispitati granice zadiranja predstavničkog tijela u izvršnu vlast odnosno mene kao gradonačelnika koji je izabran nesposredno, od Vas graõana Grada Dugog Sela, i koji samo i isključivo polaže Vama račun za svoj rad.

Vaš gradonačelnik,

Podijelite

Current track

Title

Artist